วีซ่าไต้หวันต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? วีซ่าไต้หวันขอยากไหม? ทำไงถึงได้ยกเว้นวีซ่าไต้หวัน? ระเบียบในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวไต้หวัน? วีซ่าไต้หวันราคาเท่าไหร่? ก่อนจะไปเที่ยวไต้หวัน อาจมีใครหลายคนมีคำถามเหล่านี้ มาดูวิธีการยื่นวีซ่าไต้หวัน ด้วยตัวเอง ง่ายมาก แต่รอ(คิว)นาน..

ปกติแล้วใครจะเดินทางไปไต้หวันต้องทำวีซ่าก่อนเข้า เนื่องจากไต้หวันไม่มีสถานฑูต เราต้องทำวีซ่าผ่าน สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand) ซึ่งการขอวีซ่าไต้หวันนั้น ต้องกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ให้เรียบร้อยก่อนที่ https://visawebapp.boca.gov.tw/BOCA_MRVWeb/subroot/MRVWeb0_form.jsp

 

เตรียมเอกสาร :
หลังจากกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เสร็จแล้ว เตรียมเอกสารสำหรับในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าไต้หวัน มีดังนี้

– หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน พร้อมหน้าว่างอย่างน้อย 1 หน้า พร้อมสำเนา 1 ชุด (เอา Passport เล่มเก่ามาประกอบการพิจารณาได้)
– แบบฟอร์มขอวีซ่าไต้หวัน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พิมพ์ออกมาและเซ็นชื่อ 1 ชุด
– รูปถ่ายสีขนาด 2 x 2 นิ้ว ฉากหลังพื้นสีเรียบ (แนะนำสีขาว) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป (แปะที่แบบฟอร์มขอวีซ่า 1 ใบ และยื่นอีก 1 ใบ)
– สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ชุด (เอาตัวจริงไปเผื่อด้วย)
– เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน 1 ชุด และเอกสารสำหรับการจองที่พัก 1 ชุด (ถ้ายังไม่จองที่พัก คลิกที่นี่เลย)
– หลักฐานการเงินที่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น หลักฐานการเงินจากธนาคาร หรือสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากถ่ายเอกสารย้อนหลัง 6 เดือน (หรือยื่นเอกสารอื่นประกอบการพิจารณาได้)
– หลักฐานการประกอกอาชีพ
เจ้าของกิจการ ใข้หลักฐานการจดทะเบียน เช่น ใบจดทะเบียนการค้า
ลูกจ้าง ใข้หนังสือรับรองการทำงาน
นักเรียน/นักศึกษา ใข้หลักฐานการศึกษา หรือบัตรนักเรียน บัตรนักศึกษา
– ถ้าอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
– ถ้าอายุมากกว่า 60 ปี ไม่ต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน ปละหลักฐานการทำงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่รูปด้านล่าง

taiwan-visa-regulations

 

สถานที่ :
เมื่อเตรียมเอกสารพร้อมแล้ว ไปยื่นกันเลยที่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand) ตั้งอยู่ที่ ชั้น 20 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ (Empire Tower) 195 ถ.สาทรใต้ กทม. 10120

หรือ โทรไปถามข้อมูลก่อนได้ที่ : 0-2670-0200-9

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 09.00 – 16.00 น.
ยื่นวีซ่า : จันทร์- ศุกร์ 9.00 – 12.00 น.

พอเข้าไปถึงให้แลกบัตรก่อนขึ้นลิฟท์ (เอาบัตรประชาชน/ใบขับขี่ ไปลงทะเบียนเพื่อรับบัตรเข้าตึก)

 

การเดินทาง :
แนะนำให้นั่ง BTS ไปลงที่สถานีช่องนนทรี S3 ออกทางออกหมายเลข 5 แล้วเดินต่อไป เอ็มไพร์ทาวเวอร์
ไม่แนะนำให้ขับรถไป เพราะค่าที่จอดแพงมาก (ประทับตราได้ 1 ชม.) แต่เวลาไปยื่นจริง เกินแน่นอน

map_s3

 

วิธียื่นวีซ่า :
การขอวีซ่าไต้หวันสามารถไปยื่นด้วยตัวเอง หรือฝากไปยื่นก็ได้ แต่เอกสารและต้องเซ็นชื่อให้ครบ
พอมาถึงตึกเอ็มไพร์ทาวเวอร์ (รับบัตรเข้าตึกให้เรียบร้อย) ให้ขึ้นลิฟท์มาที่ชั้น 20 ฝั่งริเวอร์ โดยใช้ลิฟท์หมายเลข 27, 28, 31, 32 ลิฟท์จะอยู่ด้านในๆ ขวามือ (ดูให้ดีว่าลิฟท์ตัวไหน หากไม่รู้ให้ถามเจ้าหน้าที่)

พอขึ้นมาถึงชั้น 20 จะมีการตรวจกระเป๋าก่อนเข้าไปด้านใน (ห้ามน้ำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไป) จากนั้นจะเจอลุงแจกบัตรคิว บอกไปว่ามาทำวีซ่า ลุงจะดูเอกสารเบื้องต้น และให้บัตรคิว ถ้าเอกสารไปครบ เช่น ไม่มีสำเนา Passport สามารถไปถ่ายเอกสารด้านหน้าได้ หน้าละ 2 บาท

taiwan-visa06

เมื่อได้รับบัตรคิวมาแล้ว ก็ รอ รอ รอ และก็รอ (ถ้าจำนวนที่รอเยอะ แนะนำให้ลงมาเดินเล่น หรือหาอะไรกินก่อน)
พอดีวันนั้นมาถึงค่อนข้างช้า (9:45 น.) ได้คิวที่ 86 รอ 77 คิว นั่งรอไป 3 ชม. กว่า เหอ ๆ

 

มี Counter สำหรับยื่นขอวีซ่า 3 ช่อง แต่ใช้เวลารอนานมาก เพราะบางคิว ขอยื่นหลายเล่ม บางคิวก็เอกสารไม่ครบ ต้องวิ่งไปถ่ายเอกสาร ทำให้การรอคิวค่อนข้างช้า

taiwan-visa01

 

ในที่สุดก็ถึงคิวซะที เวลาประมาณ 12.30 น. โชคดีมากเพราะเจ้าหน้าที่ประกาศตัดคิวที่หลัง 90 ให้มายื่นอีกทีช่วงบ่าย เพื่อให้เจ้าหน้าที่พักทานข้าวเที่ยง

ใช้เวลายื่นขอวีซ่าไม่นาน เพราะเอกสารครบ จ่ายค่าธรรมเนียมไป เล่มละ 1,500 บาท 4 เล่มก็ 6,000 บาทพอดี ดูที่ใบสีเหลือง ให้มารับอีก 2 วัน

taiwan-visa03

 

ค่าธรรมเนียม :
ค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวัน แบบ Single คนละ 1,500 บาท หากต้องการแบบเร่งด่วน เพิ่มอีกคนละ 800 บาท
ค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวัน แบบ Multiple คนละ 3,000 บาท หากต้องการแบบเร่งด่วน เพิ่มอีกคนละ 1,500 บาท

taiwan-visa05

แต่จากประสบการณ์ยื่นแบบธรรมดาใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ

 

การมารับวีซ่า
ถึงวันนัดรับวีซ่า ไปที่เดิม สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand) ชั้น 20 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ (Empire Tower) แต่เวลารับแตกต่างกับเวลายื่น คือ เริ่มรับบัตรคิว เวลา 13:30 – 15:00 น.

taiwan-visa07

 

ทำไงถึงได้ยกเว้นวีซ่าไต้หวัน?
สำหรับคนที่ถือหนังสือเดินทางไทย ที่มีวีซ่าของประเทศ สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ญี่ปุ่น, อังกฤษ, สหภาพยุโรป (เชงเก้น), ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ ที่ยังไม่หมดอายุ ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวันที่สำนักงาน สามารถใช้วีซ่านี้เข้าไต้หวันได้เลย (อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน) แต่ต้องกรอกแบบฟอร์มก่อนที่ https://niaspeedy.immigration.gov.tw/nia_southeast/

 

email


ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คุณรู้สึกอย่างไรกับ "วิธีขอวีซ่าไต้หวัน Taiwan Visa ไปเองก็ได้ ง่ายจัง"
Comment กันได้เลย ...
You can follow tung148, the author of this post, on Twitter and Facebook. If you'd like to contact him, Twitter is the most effective means of doing so.