เที่ยวไหนดี??

ไทย (Thailand) สวีเดน (Sweden) ฝรั่งเศส (France) สเปน (Spain) เดนมาร์ค (Denmark) เอสโตเนีย (Estonia) ออสเตรเลีย (Australia) เกาหลี (Korea) ญี่ปุ่น (Japan) สิงคโปร์ (Singapore)

สั่งของมาจากต่างประเทศแล้วเสียภาษี

การที่เราซื้อสินค้าจากต่างประเทศ และถูกส่งมายังประเทศไทยโดยไปรษณีย์ บางครั้งถ้าโชคดีอาจไม่ต้องเสียภาษี แต่บางครั้งต้องเสียภาษีโดยผ่านพิธีการศุลกากร เค้าจะมีใบแจ้งสีเขียวๆ ให้เราไปรับสินค้า Incoming search terms:สั่งของจากต่างประเทศสั่งของจากต่างประเทศ เสียภาษีซื้อของจากต่างประเทศ เสียภาษีสั่งของจากต่างประเทศ ภาษีใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์สั่งของจากอังกฤษ ภาษีสั่งของต่างประเทศ ภาษีส่งของจากต่างประเทศมาไทยสั่งของจากเมืองนอก ภาษีใบขนสินค้าขาเข้าสั่งโทรศัพท์จากต่างประเทศสั่งของต่างประเทศไปรษณีย์จากต่างประเทศภาษีสั่งของจากต่างประเทศภาษีนำเข้า สินค้านำเข้า อิเล็กทรอนิกส์ ศุลกากร

พัสดุย่อยทางอากาศ ส่งจากไทยมาสวีเดนแค่ 3 วัน

ขายของทาง eBay มาก็หลายปี ส่งของผ่านทางไปรษณีย์ไทย (Thailand Post) เป็น พันๆครั้ง ถ้าไม่เจอกับตัวก็ไม่เชื่อว่า ส่งของจากไทยด้วย พัศดุย่อยทางอากาศ แบบไม่ลงทะเบียน (Small packet) มาสวีเดนใช้เวลาแค่ 3 วันเท่านั้น (ไม่น่าเชื่อ) Incoming search terms:พัสดุย่อยทาง salส่งของจากสวีเดนกลับไทยส่งพัสดุไปสวีเดนจดหมายทางอากาศพัสดุย่อยทาง sal คือส่งของไปสวีเดนพัสดุย่อยทางอากาศ กี่วันส่งพัสดุย่อยทางอากาศ

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!