เที่ยวไหนดี??

ไทย (Thailand) สวีเดน (Sweden) ฝรั่งเศส (France) สเปน (Spain) เดนมาร์ค (Denmark) เอสโตเนีย (Estonia) ออสเตรเลีย (Australia) เกาหลี (Korea) ญี่ปุ่น (Japan) สิงคโปร์ (Singapore)

Kosta Glasbruk ไปดูงานเป่าแก้วที่ Kosta

ถ้าพูดถึงการเป่าแก้ว ในประเทศสวีเดน เมืองที่ขึ้นชื่อที่สุด ก็คือเมือง Kosta และยี่ห้อของเครื่องแก้วที่ดังที่สุดก็คือ Kosta Boda (เดิมชื่อ Kosta Glasbruk) เมือง Kosta อยู่ไม่ไกลจากเมือง Kalmar ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. และเมือง Kosta ยังขึ้นชื่อว่า  “Kingdom of Crystal” อีกด้วย Incoming search terms:การเป่าแก้วร้านเป่าแก้ว กรุงเทพเป่าแก้ว กรุงเทพงานเป่าแก้ว

ไปดูกวาง Moose ที่ Moosepark Grönåsen, Kosta

มีใครรู้จักตัว Moose บ้าง? กวางมูส (Moose) หรือ Elk เป็นกวางขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง พบกันมากในแถบทวีปอเมริกาเหนือหรือตอนบนของยุโรปบางประเทศ

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!