เที่ยวไหนดี??

ไทย (Thailand) สวีเดน (Sweden) ฝรั่งเศส (France) สเปน (Spain) เดนมาร์ค (Denmark) เอสโตเนีย (Estonia) ออสเตรเลีย (Australia) เกาหลี (Korea) ญี่ปุ่น (Japan) สิงคโปร์ (Singapore)

ไปดู Moose ที่ Moosepark Grönåsen, Kosta

มีใครรู้จักตัว Moose บ้าง? Moose หรือ Elk เป็นกวางขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง พบกันมากในแถบทวีปอเมริกาเหนือหรือตอนบนของยุโรปบางประเทศ

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!