เที่ยวไหนดี??

ไทย (Thailand) สวีเดน (Sweden) ฝรั่งเศส (France) สเปน (Spain) เดนมาร์ค (Denmark) เอสโตเนีย (Estonia) ออสเตรเลีย (Australia) เกาหลี (Korea) ญี่ปุ่น (Japan) สิงคโปร์ (Singapore)

Sweden – Globen Station – Stockholm Globe Arenas

วันนี้ตั้งใจจะไปดูสถานีรถไฟที่นั่งไปเมืองอื่น (Central Staion) กับ สถานีรถบัส (Bus Terminal) เอาไว้ก่อน โดยนั่ง Metro ไปลงที่สถานี T-Centralen เช่นเคย แต่ระหว่างนั่งบนรถไฟก็เปิดแผนที่และคิดว่ายังไม่ได้ไปอีกหลายที่ Stockholm และนึกขึ้นมาได้ว่าตั๋วที่มี สามารถไปสถานีไหนก็ได้ ภายใน 1 ชม. จะไม่เสียเงินเพิ่ม เลยเลือกไปที่ Stockholm Globe Arenas โดยสลับสายรถไฟไปลงที่สถานี Globen

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!