เที่ยวไหนดี??

ไทย (Thailand) สวีเดน (Sweden) ฝรั่งเศส (France) สเปน (Spain) เดนมาร์ค (Denmark) เอสโตเนีย (Estonia) ออสเตรเลีย (Australia) เกาหลี (Korea) ญี่ปุ่น (Japan) สิงคโปร์ (Singapore)

Singapore trip: Changi Airport

สนามบินชางฮี (Changi International Airport) สนามบินที่ดีที่สุดในโลก จากการจัดอันดับของ Priority Pass โดยพิจารณาจากสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายทั้งปวง ตั้งแต่เครื่องบินเข้าเทียบหลุมจอด การดูแลผู้โดยสาร กระเป๋าสัมภาระ การตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงการเดินทางจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมือง และเรื่องทั่วๆ ไป สนามบินชางฮี มีเนื้อที่รวม 3,221 เอเคอร์  มี Run Way ขนานกัน 2 เส้น ยาวเส้นละ 4,000 เมตร กว้าง 60 เมตร และมี 3 terminal ให้บริการดังนี้

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!