เที่ยวไหนดี??

ไทย (Thailand) สวีเดน (Sweden) ฝรั่งเศส (France) สเปน (Spain) เดนมาร์ค (Denmark) เอสโตเนีย (Estonia) ออสเตรเลีย (Australia) เกาหลี (Korea) ญี่ปุ่น (Japan) สิงคโปร์ (Singapore)

ตลาดโก้งโค้ง อยุธยา Kongkhong Ayutthaya

ส่วนใหญ่คนที่ไปเที่ยวอยุธยาก็จะไปไหว้พระตามวัดโบราณต่างๆ หรือไม่ก็ไปชมโบราณสถาน หรือบางคนอาจจะไปเที่ยวตลาดน้ำอโยธยา แต่รู้หรือไม่ว่านอกจากสถานที่เหล่านี้แล้ว ยังมีอีกที่นึงที่น่าไปนั่นก็คือ ตลาดโก้งโค้ง นั่นเอง

ตลาดน้ำอโยธยา Ayothaya Floating Market

ตลาดน้ำอโยธยา ตั้งอยู่ที่ จ.พระนครศรีอยุธยาใกล้ๆนี่เอง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรมไทย ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและศึกษาเชิงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาทั้งด้านการแต่งกายสถาปัตยกรรมที่งดงามและคงเอกลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณี การละเล่น และแสดงพื้นบ้าน ของกินของใช้ในยุคเก่า วิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทยๆ ที่เรียบง่าย

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!