เที่ยวไหนดี??

ไทย (Thailand) สวีเดน (Sweden) ฝรั่งเศส (France) สเปน (Spain) เดนมาร์ค (Denmark) เอสโตเนีย (Estonia) ออสเตรเลีย (Australia) เกาหลี (Korea) ญี่ปุ่น (Japan) สิงคโปร์ (Singapore)

Yoshino – Okonomi Yaki (โอโคโนมิยากิ)

ถ้าใครเคยไปแถวๆชั้น 6 โซนA ห้าง Isetan จะรู้ว่าบริเวณนี้มีร้านอาหารญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก หนึ่งในนั้นมีร้านที่ให้ลองปรุง โอโคโนมิยากิ (Okonomi yaki) กันเอง นั่นก็คือ ร้าน Yoshino โอโคโนมิยากิสไตล์เกียวโต

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!