เที่ยวไหนดี??

ไทย (Thailand) สวีเดน (Sweden) ฝรั่งเศส (France) สเปน (Spain) เดนมาร์ค (Denmark) เอสโตเนีย (Estonia) ออสเตรเลีย (Australia) เกาหลี (Korea) ญี่ปุ่น (Japan) สิงคโปร์ (Singapore)

Big Mac Index

[flickr id=”5926679846″ thumbnail=”medium” overlay=”true” size=”medium” group=”” align=”none”] What is the Big Mac Index? “Big Mac Index”, a guide showing how far from fair value different world currencies are. The Big Mac theory (a.k.a. purchasing-power parity, or PPP) says that exchange rates should even out the prices of Big Macs sold across the world.

Tagged with:
 

Google Plus+ Invite

ในที่สุดก็ได้ Invite ของ Google+ แล้ว

Tagged with:
 

Algutsrum Marknadsdagar 2011

วันนี้ใกล้ๆบ้าน (Algutsrum) มีตลาดนัด ซึ่งหนึ่งปีจะมีจัดแค่ 2 วันเท่านั้น คือ 1 วัน เดือนกรกฎาคมหลังวัน Midsummer และ อีกวันในเดือนตุลาคมซึ่งอยู่ในช่วงของงานฟักทอง (Skördefest ) ของ Öland

Tagged with:
 

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!