เที่ยวไหนดี??

ไทย (Thailand) สวีเดน (Sweden) ฝรั่งเศส (France) สเปน (Spain) เดนมาร์ค (Denmark) เอสโตเนีย (Estonia) ออสเตรเลีย (Australia) เกาหลี (Korea) ญี่ปุ่น (Japan) สิงคโปร์ (Singapore)

ข้าวมันไก่ลูกบอล Chop Chung Wah Hainanese Chicken Rice Ball เมือง Melaka

มีคนบอกว่า ถ้ามา Melaka แล้วถ้าไม่ได้กิน Chicken Rice Ball ถือว่ามาไม่ถึง ….

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!