เที่ยวไหนดี??

ไทย (Thailand) สวีเดน (Sweden) ฝรั่งเศส (France) สเปน (Spain) เดนมาร์ค (Denmark) เอสโตเนีย (Estonia) ออสเตรเลีย (Australia) เกาหลี (Korea) ญี่ปุ่น (Japan) สิงคโปร์ (Singapore)

ไปเที่ยว โฮจิมินห์ นั่ง Uber ดีกว่า Taxi

ถ้าจะไปเที่ยว เวียดนาม เองแบบไม่ไปกับทัวร์ จะมีคนเตือนให้ระวังในการเดินทาง โดยเฉพาะ Taxi

Tagged with:
 

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!