เที่ยวไหนดี??

ไทย (Thailand) สวีเดน (Sweden) ฝรั่งเศส (France) สเปน (Spain) เดนมาร์ค (Denmark) เอสโตเนีย (Estonia) ออสเตรเลีย (Australia) เกาหลี (Korea) ญี่ปุ่น (Japan) สิงคโปร์ (Singapore)

ซื้อ iPhone 4 วันเปิดตัววันแรกที่ออสเตรเลีย + รูป iPhone4

ในที่สุดก็ได้รูป Apple iPhone 4 แล้ว โดยเครื่อง iPhone 4 เครื่องนี้ซื้อมาตั้งแต่วันแรกที่มีขายที่ออสเตรเลีย แอบยืมรูปของพี่เอารูปภายนอกมาให้ดูกัน

Tagged with:
 

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!