เที่ยวไหนดี??

ไทย (Thailand) สวีเดน (Sweden) ฝรั่งเศส (France) สเปน (Spain) เดนมาร์ค (Denmark) เอสโตเนีย (Estonia) ออสเตรเลีย (Australia) เกาหลี (Korea) ญี่ปุ่น (Japan) สิงคโปร์ (Singapore)

โรงงานประกอบ Battery ของ Mercedes-Benz

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2021 ได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงงาน TESM กับกลุ่ม MB-EQTH มา ซึ่งงานนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Factory Visit 2021 “Driving EQ Development for Thailand”

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!