เที่ยวไหนดี??

ไทย (Thailand) สวีเดน (Sweden) ฝรั่งเศส (France) สเปน (Spain) เดนมาร์ค (Denmark) เอสโตเนีย (Estonia) ออสเตรเลีย (Australia) เกาหลี (Korea) ญี่ปุ่น (Japan) สิงคโปร์ (Singapore)

Singapore trip: Esplanade – Merlion

หลังจากที่ Check-in เก็บกระเป๋าที่โรงแรม Hotel 81 Dickson ซึ่งอยู่ในย่าน Bugis แล้วก็เดินมาขึ้น MRT ที่ สถานี Bugis เพื่อเดินทางไปชมเมืองกัน โดยเลือกที่จะไปที่สถานี City Hall ก่อน สถานที่แรกที่จะไป คือ Esplanade – Theatres on the Bay เป็นศูนย์กลางในการแสดงงานศิลปะ ไม่ใช่โรงหนังแบบบ้านเรานะ

Singapore trip: Bugis – Dickson rd.

หลังจากเดินทางด้วย MRT จากสถานี Changi Airport แล้วไปลงที่ สถานี Bugis เนื่องจากได้จองโรงแรมผ่านเว็บ www.booking.in.th ก่อนการเดินทางไว้แล้ว โดยพักที่ Hotel 81 Dickson ซึ่งอยู่ในย่าน Bugisนั่นเอง

Singapore trip: Changi Airport

สนามบินชางฮี (Changi International Airport) สนามบินที่ดีที่สุดในโลก จากการจัดอันดับของ Priority Pass โดยพิจารณาจากสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายทั้งปวง ตั้งแต่เครื่องบินเข้าเทียบหลุมจอด การดูแลผู้โดยสาร กระเป๋าสัมภาระ การตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงการเดินทางจากสนามบินเข้าสู่ตัวเมือง และเรื่องทั่วๆ ไป สนามบินชางฮี มีเนื้อที่รวม 3,221 เอเคอร์  มี Run Way ขนานกัน 2 เส้น ยาวเส้นละ 4,000 เมตร กว้าง 60 เมตร และมี 3 terminal ให้บริการดังนี้

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!