เที่ยวไหนดี??

ไทย (Thailand) สวีเดน (Sweden) ฝรั่งเศส (France) สเปน (Spain) เดนมาร์ค (Denmark) เอสโตเนีย (Estonia) ออสเตรเลีย (Australia) เกาหลี (Korea) ญี่ปุ่น (Japan) สิงคโปร์ (Singapore)

Palio Khao Yai – ปาลิโอ เขาใหญ่

Palio (ปาลิโอ) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเขาใหญ่ เป็น Project ต่อยอดจาก Primo Posto ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมเพราะการเดินจากกรุงเทพฯที่ไม่ไกลนัก Palio ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกๆปีที่เขาใหญ่

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!