เที่ยวไหนดี??

ไทย (Thailand) สวีเดน (Sweden) ฝรั่งเศส (France) สเปน (Spain) เดนมาร์ค (Denmark) เอสโตเนีย (Estonia) ออสเตรเลีย (Australia) เกาหลี (Korea) ญี่ปุ่น (Japan) สิงคโปร์ (Singapore)

ESN คืออะไร?

ESN ย่อมาจาก Erasmus Student Network เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนนักเรียนแลกเปลี่ยนในยุโรป (ทุน Erasmus) ได้มีกิจกรรมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน

Linnaeus University (Linnéuniversitetet), Kalmar

ในที่สุดก็มาถึง Linnaeus University (ภาษาสวีดิช คือ Linnéuniversitetet) หรือ ชื่อย่อคือ LNU ที่ Kalmar Campus ซะที วันนี้นัด Mentor ไว้ที่ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย (Universitetsbiblioteket)

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!